PRZEKAŻ 1% PODATKU
Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy jest organizacją charytatywną działającą od 1997 roku, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstało z inicjatywy grupy przyjaciół i znajomych mieszkających na terenie Warszawy, którym na sercu leżało dobro lokalnych społeczności, niezależnie od zawodu, wieku i statusu materialnego. Jako organizacja pożytku publicznego podejmujemy i wspieramy działania, które mają na celu wszelki możliwy rozwój miasta stołecznego Warszawy i jego mieszkańców.

Inicjujemy kreatywność biznesową, wpieramy inicjatywy gospodarcze, a także działamy na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży. Zajmujemy się organizacją cyklicznych spotkań i imprez, w których dążymy do rozwoju świadomości społecznej Warszawiaków oraz wspólnot, poprzez kształtowanie stosunków międzyludzkich opartych o solidarność i życzliwość. Współdziałamy w każdym zakresie z organami administracji państwowej, samorządowej, a także z wieloma organizacjami pozarządowymi.
Stowarzyszenie organizuje od 2001 roku charytatywny Bal nazwany Balem Przyjaciół Warszawy. Dochód w całości przekazywany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Dzięki temu we współpracy z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty i Wychowania już piąty rok realizujemy swój autorski program finansowania nauki języków obcych dla dzieci rekomendowanych przez Władze Dzielnic.

Ufundowaliśmy już kilkaset stypendiów językowych na przestrzeni ostatnich czterech lat. Coroczna Gala Przyjaciół Warszawy cieszy się popularnością oraz na stałe wpisała się w kalendarz warszawskich imprez jako wybitne wydarzenie karnawałowe.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Godła Promocyjnego Teraz Polska jest Partnerem corocznej Gali Charytatywnej Balu Przyjaciół Warszawy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy jest organizacją pożytku publicznego PKO BP S.A., konto nr: 45 1020 1185 0000 4802 0076 7020, NIP: 522-22-48-387, KRS 0000037366

Zmiana terminu 2.Edycji Festiwalu Ambasad
16. Gala Charytatywna
Bal Przyjaciół Warszawy
Hotel Sofitel Victoria
25 stycznia 2020
1. Edycja
Embassy Festival
Bulwary Wiślane
11-12 maja 2019
Netgraf - tworzenie stron internetowych