PRZEKAŻ 1.5% PODATKU

20 rocznica referendum akcesyjnego w Polsce - Warszawa, 6 czerwca 2023r.

W czerwcu 2023 roku przypadła 20 rocznica referendum akcesyjnego w Polsce, w którym za członkostwem w Unii Europejskiej opowiedziała się zdecydowana większość obywateli Polski. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy,
jako jeden z partnerów Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego  "Amicus Europae" zorganizowało w dniu 6 czerwca 2023 roku
spotkanie proeuropejskie z okazji 20 rocznicy referendum akcesyjnego organizowanym w Polsce.

a

Na zdjęciu od lewej strony: Dariusz Szymczycha - Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 2002-2005,  Adam Pustelnik - Wiceprezydent Miasta Łodzi, Alexander Orlowski - Prezes Zarządu Transgourmet Polska, 
Paulina Urbanek - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy, Gerard Piątkowski - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy, Wojciech Trojanowski - Prezes Zarządu Firmy Strabag, Leszek Miller - Członek Parlamentu Europejskiego oraz Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004 oraz Olgierd Łukaszewicz - aktor.

a

Na zdjęciu od lewej strony: Adam Pustelnik - Wiceprezydent Miasta Łodzi, Wojciech Trojanowski - Prezes Zarządu Firmy Strabag, Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005 oraz Gerard Piątkowski - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy.

Netgraf - tworzenie stron internetowych