PRZEKAŻ 1% PODATKU

Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2020/2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy od lat współpracuje z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy w zakresie rekrutacji do programu finansowania stypendiów językowych dla wskazanych dzieci i młodzieży w Warszawie.

Informujemy że po raz kolejny uruchomiliśmy nabór do programu nieodpłatnej nauki języka polskiego dla  dzieci repatriantów oraz dla tych, którzy znaleźli się w Polsce z różnych powodów i po prostu chcą się uczyć języka polskiego w Warszawie.

Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta m st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego i Marszałka Senatu RP.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 29 stycznia 2021 roku do godziny 23:59 drogą mailową na adres:

paulina.urbanek@spwaw.org.pl lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Organizacja Pożytku Publicznego

Młynarska 48

01-171 Warszawa

Informujemy że po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wyboru słuchaczy nie tylko na podstawie przedstawionych danych i informacji zawartych w zgłoszeniu.

Ilość przewidywanych miejsc to do 5-7 osób z każdej dzielnicy, informacja o przyznanych stypendiach zostanie podana drogą mailową w terminie do 12 lutego 2021 wraz ze szczegółami.

W programie niezmiennie mogą brać udział jedynie dzieci rekomendowane przez Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy.

 

 

Netgraf - tworzenie stron internetowych