PRZEKAŻ 1% PODATKU

Rekrutacja na stypendia językowe 2020/2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy na bazie wieloletniej współpracy z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy po raz kolejny realizuje flagowy program finansowania stypendiów językowych dla potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży w Warszawie. W tym zakresie współpracujemy z siecią nauki języków British School.

Zachęcamy do uczestnictwa w programie finansowania stypendiów językowych w roku szkolnym 2020/2021. W tym celu należy się zgłosić do dzielnicowego Wydziału Oświaty i Wychowania.

W programie niezmiennie mogą brać udział jedynie dzieci rekomendowane przez Zarządy Dzielnic m.st.Warszawy.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2020 roku do godziny 23:59 drogą mailową na adres:

paulina.urbanek@spwaw.org.pl  lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Ul. Młynarska 48

01-171 Warszawa

Informujemy że po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wyboru słuchaczy nie tylko na podstawie przedstawionych danych i informacji zawartych w zgłoszeniu. Ponadto podjęto uchwałę o wprowadzeniu opłaty w kwocie 100zł za semestr tytułem kaucji zwrotnej. Kaucja zostanie zwrócona gdy uczeń uzyska min. 80 % frekwencji na zajęciach.

Ilość przewidywanych miejsc to maksymalnie do 8 osób z każdej dzielnicy, informacja o przyznanych stypendiach zostanie podana drogą mailową 31 sierpnia 2020 wraz z terminem i miejscem spotkania informacyjnego Zarządu Stowarzyszenia z Rodzicami lub Opiekunami.

Netgraf - tworzenie stron internetowych