PRZEKAŻ 1.5% PODATKU

Społeczny program nauki języka polskiego dla Warszawy i Łodzi

Kolejna edycja nieodpłatnego programu nauki języka polskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy
we współpracy z Prezydentem m.st. Warszawy oraz z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty została objęta ponownie
patronatem honorowym
 Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Netgraf - tworzenie stron internetowych