PRZEKAŻ 1% PODATKU

Rekrutacja na II semestr roku szkolnego 2021-2022 do nieodpłatnej nauki języka polskiego

Kontynuując współpracę z Prezydentem m.st. Warszawy oraz z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty w zakresie rekrutacji do programu finansowania stypendiów językowych dla dzieci i młodzieży informujmy, iż zostaje uruchomiona rekrutacja na II semestr roku szkolnego 2021-2022 do  nieodpłatnej nauki języka polskiego dla dzieci repatriantów oraz dla tych, którzy znaleźli się w Polsce z różnych powodów i chcą się uczyć Naszego języka w Warszawie.

Prosimy zatem o przekierowanie informacji do zainteresowanych programem szkół. W dalszej kolejności oczekujemy podania: imienia i  nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu szkoły do której uczęszcza dziecko oraz krótkiego opisu sytuacji rodzinno-materialnej wraz z  krótkim uzasadnieniem.

W programie niezmiennie mogą brać udział jedynie dzieci rekomendowane przez Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 28 stycznia 2022 roku do godziny 23:59 drogą mailową na adres:

paulina.urbanek@spwaw.org.pl lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Organizacja Pożytku Publicznego

Młynarska 48

01-171 Warszawa              

Informujemy że po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo wyboru słuchaczy nie tylko na podstawie przedstawionych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Ilość przewidywanych miejsc to 10 osób z każdej dzielnicy. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie opublikowana w terminie do  10 lutego 2022 wraz ze szczegółami.

Osoby biorące udział w programie w I semestrze  2021/2022 nie muszą przechodzić ponownej rekrutacji. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w kolejnym semestrze może nastąpić bezpośrednio na adres mailowy Stowarzyszenia.

Netgraf - tworzenie stron internetowych