PRZEKAŻ 1% PODATKU

Program nauki języka polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy 2021/2022

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy od lat współpracuje z Prezydentem m.st. Warszawy oraz z dzielnicowymi Wydziałami Oświaty w zakresie rekrutacji do programu finansowania stypendiów językowych dla dzieci i młodzieży w  Warszawie. Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia.

Informujemy że w związku z szerokim zainteresowaniem nauką języka polskiego, ponownie zostaje uruchomiona rekrutacja do nieodpłatnej nauki języka polskiego dla dzieci repatriantów oraz dla tych, którzy znaleźli się w Polsce z różnych powodów i  po  prostu chcą się uczyć Naszego języka w Warszawie.

W programie niezmiennie mogą brać udział jedynie dzieci rekomendowane przez Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy dlatego zainteresowanych prosimy o kontakt z Dzielnicowymi Wydziałami Oświaty m.st. Warszawy zgodnie z miejscem zamieszkania.

W roku szkolnym 2021/2022 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy podjął decyzję o współpracy z nowym Partnerem,
rekomendowanym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy i jest to Centrum Wielokulturowe przy ulicy Jagiellońskiej 54 w Warszawie.

Netgraf - tworzenie stron internetowych