PRZEKAŻ 1% PODATKU

Wręczenie stypendiów językowych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29.09.2018r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy od wielu lat prowadzi autorski program finansowania nauki języków obcych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych, potrzebujących wsparcia.

Podczas rekrutacji podstawowym kryterium zgłoszeniowym jest rekomendacja Władz Dzielnic m.st Warszawy.

W programie niezmiennie mogą brać udział jedynie uczniowie z powyższą rekomendacją.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Warszawy dziękujemy za wysłane zgłoszenia z listą dzieci ubiegających się o stypendia językowe na rok szkolny 2018/2019.

Oficjalne wręczenie certyfikatów odbyło się w sobotę 29 września  w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej.

Netgraf - tworzenie stron internetowych